Ručně kovaná kopí

Kopí keltská

Keltská kopí jsou známá z archeologických nálezů snad každému, kdo se jen trochu zajímá o patřičnou historii. Patří asi k nejčastějším nálezům, co do počtu artefaktů. Bohužel pro jejich subtilnost se jedná spíše o fragmenty, když nepočítám výrobky zhotovené z bronzu. Ale naštěstí mají lidé zvyk kopírovat osvědčené věci a tak stejné tvary kopí se vyskytují jak v bronzové, tak i železné verzi. A protože hrot kopí či oštěpu se nepoužíval jen k boji, ale i k lovu, bylo jich nalezeno víc druhů. Navíc u zbraní vrhacích se počítalo s jejich případnou ztrátou, a proto byla jistě vyráběna do zásoby. Vždyť nejeden lovec zažil, jak kořist zásahem jen zraněná mizí s oblíbeným oštěpem nenávratně do houští. Taktéž poražená skupina bojovníků si z bitvy odnášela jen šrámy a ty zbraně, jež stačila udržet v ruce a s nimi prchnout. Vše ostatní se odhodilo, nebylo-li to již předem vrženo do řad protivníka.

keltská kopí

Kopí, která najdete na fotkách jsou veskrze vyrobena podle archeologických nálezů, nebo na zvláštní přání lidí, jež ví o historii daleko více než já. Jsou ručně kovaná.

 

 

 

 

Kopí středověká

Mezi ně se dají zařadit asi všechny tvary a velikosti kopí co existují. K předchozím totiž přibyla kopí turnajová a jezdecká. Dále se používala opět kopí lovecká, některá ovšem v honosné úpravě, protože lov se v pozdějším období stává záležitostí veskrze šlechtickou. A jako raritní lze uvést hroty do mechanických zbraní, jež se nasazovaly na dřevěné násady a proti nepřátelům byly metány různým způsobem, např. šípomety, obřími kušemi apod. Většinou to souviselo s vývojem lepší ochranné zbroje a lepším výcvikem jejího vlastníka, jehož si ostatní rádi drželi od těla. Bohužel ale i s tím, že zvláště při dobývání hradů či jiných opevněných objektů, byl na exponovaná místa nahnán lid prostý a na něj stačilo vysypat z hradeb kamení. No a kdo se zdržoval od hradu dále, za nějakým proutím, což byly asi míněny první košatiny, tomu poslali obránci z hradu pozdrav nějakou tou oxibelou nebo hradební kuší. Stejně tak na hrad či hradby a jejich podsebití dopadaly střely útočníků. Ale toto berte opravdu jen jako kuriozitu. 
Snad jen dodám, že některá kopí dělám pro zájemce s kuličkou na konci pro použití v bitevních vřavách se zmírněním případného úrazu. Také podotýkám, že ani s velkou kuličkou na konci nikomu neradím a nedoporučuji jít do takové akce bez patřičného výcviku a takové kopí po někom házet.