Dětský letní tábor

 Každý rok o letních prázdninách pořádáme pod záštitou farnosti bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze letní stanový tábor pro děti. Dva týdny žijeme vedoucí a děti v podsadových stanech na pronajatém tábořišti uprostřed přírody a dle denního režimu a připraveného programu hrajeme různé hry, učíme je nové dovednosti, zajišťujeme chod tábora nebo obdivujeme krásy okolí. Každý tábor sjednocuje téma a celotáborová hra, v jejímž duchu a atmosféře se tábor nese.

Posláním našich táborů je především vytvořit dětem hodnotnou časovou náplň prázdnin. Každý z našich vedoucích má dětem co nabídnout a tak můžeme každý rok připravit mnoho různých aktivit od lukostřelby, šermu, sebeobrany, vrhání nožů, přes topografii, zdravovědu, nocování v přírodě až po výtvarné dílny, výrobu polštářků, nebo řezbářství, šifry či třeba poznávání rostlin. Kromě takovýchto tvořivých dílen a workshopů se náš táborový program skládá z mnoha různých her, během kterých mohou děti získávat body do celotáborového bodování, prožívat dobrodružství ve formě táborového příběhu a ověřovat si získané dovednosti a vědomosti. Pokaždé také naplánujeme návštěvu několika zajímavých pamětihodností z okolí a putujeme po dva dny na výlet s přespáním mimo tábor. Díky tomu všemu jsou naše naše tábory plné aktivit, nových zážitků, možností poznávat nové věci a získávat nové kamarády.

Většina našich vedoucích má za sebou značné zkušenosti s prací s dětmi, ať už ze skautu, ze studia pedagogiky, nebo dnes můžeme již mluvit o naší vlastní tradici. Tábory jsou vždy pečlivě připraveny a směřovány tak, aby děti rozvíjely své schopnosti, poznávaly své silné a slabé stránky a aby během tábora nezahálely.

Další a aktuální informace o našich táborech můžete sledovat na táborovém Facebooku zde.

 

Letošní téma tábora je: Western. Podrobnosti najdete na plakátku - pokud máte zájem nebo dotaz, pište prosím na emailovou adresu tam uvedenou.

Těšíme se na setkání!

Tým vedoucích

 

 • Zbraně

  Nechte si vyrobit meč na míru a podle Vašeho přání.

 • Tábořiště

  Chcete trávit léto uprostřed přírody? Pronajměte si naše tábořiště!

 • Kovárna

  Kovářství a výroba zbraní je prostě umění v němž se někteří mohou stát mistry.

 • Tábor

  Hledáte zážitkový letní tábor v přírodě?